Toimub projekti “Oma Hääl” II meedia- ja kommunikatsiooni koolitus

Laupäeval (18.04) kohtuvad Tallinnas Oma Keskuses projekti “Oma Hääl” projekti tiim ja partnerid teiseks meedia ja kommunikatsiooni koolituseks, fookusega eesti meedia toimimispõhimõtetele, suunitlusega sootemaatikale. Koolituse eesmärk on tõhustada sooteemaliste sõnumite viimist meediasse ja sootemaatilise kommunikatsiooni tõstmist. Koolitus koosneb loengust, praktilistest harjutustest ja ühistest aruteludest.

Brigitta Davidjantsi juhatamisel vaatame üle eesti meediamaastiku toimimispõhimõtted, käsitleme ajakirjanduse tähtsamaid žanreid ja rubriike ning võimalikke auditooriume, sihtgruppi. Seekord keskendume ka kitsamalt sootemaatikale ja teema vastavatele käsitlustele meedia eri väljundites (päevalehed, meelelahutuslikud, mh naisteajakirjad, televisioon jne). Vaatleme ka koolitujate suhtlust meediaga lähtuvalt nende töö taustast: meediaplaani koostamist, pressiteate kirjutamist ja suhtlust pressiga, intervjuu andmist, artiklite kirjutamist jms.

Koolituse viib läbi meediaekspert Brigitta Davidjants.

06.04.2015

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s