Kohtumine projekti “Oma hääl” partneritega

Teisipäeval, 27.01 kohtuvad Oma Keskuses projekti “Oma hääl” tiim koos partnerite esindajate ja huvigrupi liikmetega Eesti Inimõiguste Keskusest, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutusest, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskusest ja Eesti LGBT Ühingust. Avakohtumisel tutvustatakse veebiplatvormi www.feministeerium.ee ja kaardistatakse partnerite esmased olulised teemade valdkonnad, mis veebiplatvormis projekti jooksul kajastust leiavad.

Kohtumise korraldab MTÜ Oma Tuba. Küsimuste korral võtke ühendust projektijuhi Nele Laosega (omatuba@gmail.com)

Kohtumist toetab Norra toetuste 2009–2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu programm.

Screen Shot 2015-01-18 at 23.38.29 Screen Shot 2015-01-18 at 23.40.26

———–

“A Voice of One´s Own” project partners gathering

On 27th of January, the team and partners of project “A Voice of One´s Own“ will gather in Estonian LGBT information centre Oma Centre. Members from NGO Oma Tuba; Estonian Women’s Associations Roundtable; Estonian Women’s Studies and Resource Centre; Estonian LGBT Association and Estonian Human Rights Centre will be present to map out the important topics to cover in the website www.feministeerium.ee during the project.

Gathering is organised by NGO Oma Tuba. In case of questions contact project manager Nele Laos (omatuba@gmail.com).

Project is funded by Norway Grants 2009-2014 programme “Promoting Gender Equality and Work-Life Balance“

Screen Shot 2015-01-18 at 23.38.29 Screen Shot 2015-01-18 at 23.40.26

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s